Maminka.czPředškolák

Vývoj řeči aneb jak rozmluvit vaše dítě? Pomůžou knížky i říkanky

Jana Potužníková 21.  10.  2018
Ať teprve vstupují do školky nebo je čeká už poslední rok předškoláka, potřebují děti vaši podporu. Kromě jiného v rozvoji řeči. Co s nimi v tomto směru totiž nestihnete do sedmi let, kdy přirozený vývoj řeči končí, budete v budoucnu dohánět jen velmi těžko!

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Než jde dítě do školky, mluvíte s ním hlavně vy a ono mluví převážně s vámi – rodiči, prarodiči, sourozenci a dalšími blízkými, kteří tvoří jeho rodinu. Proto už od narození platí, že to, jak pečlivě se budete věnovat rozvoji jeho řeči (ale nejen řeči, máte největší vliv na rozvoj dítěte celkově, to je jasné!), tak dobře se dítě rozmluví. Je v tom přímá úměra a zodpovědnost rodičů tím pádem zásadní.

3 typy na rozvoj řeči - hrajte si, povídejte a čtěte společně!

Jako druhý faktor se na rozvoji, i tom řečovém, podílí prostředí, v němž dítě vyrůstá. A nakonec jeho osobní dispozice, dědičnost, zdravotní stav a podobně. Pokud se tedy chystáte začít s podporou mluvení, vlastně už jste s tím dávno začali a teď je třeba podívat se na plody dosavadní práce. Na rovinu si projít, co jste přirozeně zvládli a v čem máte možná ještě mezery. Protože, jak upozorňuje Mgr. Jana Kycltová (Bezděková), klinická logopedka, speciální pedagožka a také autorka knihy Učíme naše dítě mluvit: Spoléhat se na školkový kolektiv, na to, že se vaše dítě samo zázračně všechno naučí uprostřed jiných dětí, by bylo liché. Nové prostředí i vrstevníci jistě svou roli sehrají: Mimo jiné umožní dítěti to, co vstřebalo doma, dokonale uplatnit. Rozmluví ho, dají mu prostor využít, co jste ho naučili vy. Ale nic moc za vás „nedoženou“. Hlavní úloha v rozvoji mluvení je stále na vás. 

Jeho mluvení začíná tím vaším 

Základním předpokladem toho, že bude vaše dítě mluvit, je, že spolu budete mluvit všichni doma. „Tiché“ domácnosti, v nichž má každý člen svou televizi, tablet nebo chytrý telefon a v nichž si místo sezvání k večeři pošlou SMS, nemají zdaleka takový potenciál v rozvoji řeči dětí jako ty, kde se klábosí od rána do večera, kde jednotliví členové rodiny vnímají ty druhé, vyprávějí si, kladou si otázky, vysvětlují, naléhají, obhajují… zkrátka bohatě využívají možnosti rodného jazyka a komunikace. Důležitá je také atmosféra domova: Kde se strachem očekávají příchod unavené hlavy rodiny, tam se jednomu ani promluvit nechce. Kde se strhne křik pro každé rozlité mléko, se toho také moc nenamluví. To je jasné. 

Děti, které se málo hýbou, mohou mít problémy s řečí a jsou méně zručné

Přečteš mi něco, mami… 

Když spolu budete doma v pohodě, přijdou další jednotlivé kroky. Například čtení, a to už od miminka! „To je důležité v mnoha ohledech. A to platí především o klasických pohádkách. Osvědčené archetypy, jasně definované dobro a zlo. Dětem k jejich mluvení prospívá i to, že se v pohádkách vlastně spousta věcí opakuje. Umožňuje jim to vštípit si zásadní mravní a morální hodnoty,“ říká k tomu Mgr. Jana Kycltová s tím, že pohádky nejsou nicméně to jediné.

K vývoji řeči u dětí patří podle ní také říkankování a zpívání. „Řeč má v obou případech své specifické, tzv. prozodické faktory – tempo, rytmus, melodii, jež pomáhají říkanky i písničky dobře vštěpovat. Skvěle jim také pomáhají trénovat paměť. Proto by se děti měly učit básničky co nejčastěji, minimálně dvakrát týdně novou, k tomu také zpívat dětské písničky, stále se k nim vracet, pro zábavu opakovat nebo třeba spojovat s různými činnostmi,“ upřesňuje ještě klinická logopedka.

Říkankové dýňování: 4 nové říkanky o oblíbených dýních

S rozvojem řeči, především pak slovní zásoby, mohou dobře pomoct dětské encyklopedie. Ty podle odbornice pomáhají rozvíjet slovní zásobu a s naší pomocí také odstraňovat různé chyby v mateřštině, tzv. agramatismy, i cíleně rozšiřovat znalosti dětí. Z vlastní zkušenosti vím, že u pár řádků textu v encyklopedii se můžete zaseknout na dlouhé minuty: Mluvit o obrázku, o tom, co se u něj popisuje, doplňovat odpovědi na zvídavé otázky dítěte… A najednou je z toho dlouhá konverzace, která je přesně to pravé ořechové pro rozvoj mluvení vašeho potomka. 

ČTĚTE TAKÉ: Proč to dítě pořád nemluví? 6 příčin opožděného vývoje řeči

…a vyprávět si budeme taky 

Podobně motivačně funguje i samotné vyprávění. Toho, co jste přes den zažili, když se setkáte večer u stolu. Ale také vyprávění pohádek – nejen tak, že je budete vyprávět vy, rodiče, ale postupně to učte i své děti. Jak? „Pokud chceme, aby dítě samostatně vyprávělo, je dobré podpořit vyprávění obrazovým materiálem. Jsou to tzv. dějové obrázky, pohádka zpracovaná v sekvencích podle odvíjejícího se děje do obrázků. Přitom můžete dítěti napovídat, navádět jej, jak má pokračovat v ději,“ doporučuje dále Mgr. Jana Kycltová. A pokud můžu soudit, podobně fungují ještě tzv. pracovní sešity. Pro předškoláky jich existují stovky, možná tisíce. Sešity nebo listy s bludišti, dokreslováním obrázků, hledáním rozdílů… Nejenže podporují všestranný rozvoj dítěte, grafomotoriku, prostorovou představivost, zrakové či pravolevé vnímání a mnoho dalších dovedností, ale komunikace u nich probíhá samospádem, je oboustranná, podnětná, pro dítě nenucená, protože se samo chce dopracovat výsledku, dozvědět se, co mělo vyluštit a podobně. 

Musíte k logopedovi? Poradíme vám, co udělat proto, aby se výslovnost zlepšila

Další otázku, prosím! 

Na nás rodičích je pak také vydržet mnohdy kulometnou palbu otázek. Pro rozvoj mluvení jsou opravdu důležité – pomáhají dětem formulovat, zjišťovat, dávat si věci do souvislostí, domoci se toho, co chtějí, potřebují. I proto je podle klinické logopedky potřeba na dětské otázky odpovídat stále dokola a trpělivě. Často podle ní už při četném opakování té samé otázky nejde ani o obsah, ale formu komunikace, o probouzení interakce: Jeden se ptá, druhý odpovídá. Děti se tak učí mluvit v dialogu a odbýt je, to je může poznamenat na celý život. Přestanou se ptát, pídit se, zajímat, utnou interakce, uzavřou se a odříznou. Od nás a později i dalších lidí, kteří jim vstoupí do života. 

ČTĚTE TAKÉ: Potřebuje vaše dítě logopeda? Kdy k němu jít a jak bude terapie probíhat

Ptejte se také 

Stejně důležité jsou i naše otázky směrem k dětem. Ty však mají svá pravidla: „Pokud klademe otázky, měli bychom v otázce již nabídnout možnou odpověď. Dítě často samo neumí odpověď naformulovat a můžeme ho tím naštvat. Je dobré ho tak lehce navést na možnou odpověď. Nabídnout mu ji. Dialog by neměl vypadat jako výslech, kdy dítě odpovídá jen ano/ne. Často bychom také měli sami začít s povídáním, co jsme dělali my, aby dítě mělo možnost srovnání a dostalo trošku návod,“ doporučuje Mgr. Jana Kycltová. A o čem se nejlépe mluví a u čeho vás napadne nejvíc otázek? U společných prožitků, zážitků, okamžiků, kdy jste zažili něco výjimečného, u čeho jste se smáli. Takže to mimo jiné znamená: Hodně být spolu, hrát si, vnímat každý okamžik, drobnosti, detaily a uvědomit si, že co se zážitků s rodiči týče, je dítěti celkem jedno, jestli vylezete na kopec za humny, nebo na vrchol v Alpách. I když… víc z toho bude mít asi u toho lezení za humny, protože to víc odpovídá jeho dětskému světu, lépe se mu o tom bude i mluvit a podobně. 

Logopedická aplikace může pomoci dětem s rozvojem řeči

Nepotřebujeme logopeda? 

Stát se pochopitelně může, že něco v řeči bude váznout, a to i přes vaši snahu. 
Problematické bývají výslovnosti R, Ř, některých sykavek, nedostatečná slovní zásoba, neochota mluvit sám a podobně. Do školek sice pravidelně docházejí logopedi (i do těch státních) a od paní učitelky pak můžete dostat zprávu, jež vás nasměruje k odborníkům. Ale pokud si sami doma všimnete něčeho zneklidňujícího, obraťte se na klinického logopeda, jehož znalosti sahají i do dalších oborů, a požádejte jej o konzultaci. Chtít něco napravovat až těsně před školou je většinou pozdě. Ideální je začít s tím okolo 4. roku, když víte, že něco drhne. Protože v sedmi letech přirozený vývoj končí a pak už to pro vás a dítě především bude zbytečná dřina navíc. 

Šišlání u dítěte nepodceňujte! Kdy zajít k logopedovi?
Víte, která souhláska nám dělá největší problém?
Říkanky jsou pro děti důležité, rozvíjejí řeč, paměť i fantazii
Témata: Psychomotorický vývoj (poradna), Děti, Předškolák, Praktické rady, Péče o dítě a jeho výchova, Hry pro děti, Vývoj, Rozvoj, Poslední rok, Představivost, Všestranný rozvoj, Mluvení, Povídání, Klinická logopedka, Dědičnost, Jak, Vaš, Zpívání, Zvídavá otázka, Konverzace, Prostorová představivost, Dosavadní práce, SMS, Slovní zásoba, Materiál