Maminka.czŠkolák

Z vaší dcery bude žena. Připravte ji na nejdůležitější milníky

Regina Rothová 8.  1.  2014
Období dospívání se u svých dětí více nebo méně obává snad každý rodič. Puberta je totiž projevem nejen fyzických změn, ale také obdobím psychické proměny. Pro „puberťáky“ je proto typická změna hodnot, nestabilní emoce a vymezování se vůči autoritám. A bude to smršť...

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Dnešní doba náctiletým dospívání příliš neusnadňuje. Jinak komunikujeme, scházíme se a rozcházíme přes SMS, Skype nebo Facebook. Jinak sdílíme i společné zážitky. O to více jsou však dívky vedeny k větší zodpovědnosti samy za sebe, za to, jak začnou svůj sexuální život a jak budou zacházet se svou nejkrásnější zbraní - být ženou.

„Nejedna dívka navštívila moji poradnu a řešila se mnou jednak problémy, které přinesl její věk a tzv.,vývojové období‘, jednak těžkosti, které přináší dnešní doba - žijeme rychleji, jsme více zaměřeni na výkon, změnil se hodnotový systém a jiná je také situace na poli vztahů a rodinného soužití,“ vysvětluje psychoterapeutka Mgr. Jana Březinová.

Kdo je tady „na ránu“? Jak přežít pubertu svých dětí

Před čím tedy vlastně dnešní dospívající dívky stojí? Poslední psychologicko-sociologické průzkumy ukazují, že puberta se svými projevy (v oblasti fyzické a psychické) nastupuje dříve, výjimkou není ani hranice deseti let. Co za tímto fenoménem stojí, je předmětem mnohých sociologických i psychologických diskusí. Nejčastěji zmiňovanými faktory, které způsobují dřívější nástup dospívání, jsou následující:

Rodinné zázemí

V dnešní době se rozvodovost pohybuje okolo 50 %. Klesá také počet uzavíraných manželství, a to vede k určité destabilizaci rodiny jako bezpečného zázemí pro vývoj dětí. Časté rozvody s sebou přinášejí velmi náročné období a z praxe je známo, že dívky jakoby rychleji dospějí. Jsou nuceny být „rozumné“, „pochopit“ dospělé a jejich problémy, akceptovat rozdělení rodiny a rozvržení další péče. Často na sebe musejí vzít i povinnosti, které jejich věku nepřísluší. Naopak stabilní rodina, která poskytuje bezpečí a dobré zázemí, umožňuje řešit mnohá úskalí a problémy spojené s věkem, například první úspěchy a neúspěchy ve škole, ve vztazích, v oblastech zájmů atd.

Vzdělávání, kariéra

Často zmiňované téma v souvislosti s mateřstvím a péčí o rodinu. Již mladá dívka slýchává od rodičů věty typu: „Studuj! Jdi za svým snem! Uč se!“ Také média nabízejí obraz dnešní ženy jako dokonalé topmanažerky a matky v jednom. Dříve bylo dívkám vštěpováno, aby se brzy a dobře vdaly a měly rodinu, s předpokladem, že se mohou plně spolehnout na partnera, který má jisté místo v nedaleké továrně. Avšak dnes už tomu tak není. Dívky jsou ve výchově vedeny k větší samostatnosti, nezávislosti a rovnoprávnosti vůči mužům. Zároveň však musejí na 100 % obstát i v roli matky.

Vrstevníci, parta

Pryč jsou doby, kdy si děvčata hrála venku na různá povolání, řemesla a společně vymýšlela hry. Dnešní dobu zahlcuje internet, digitální hry, sociální sítě apod. Rodiče jsou upozorňováni na rizika s tím spojená, a proto se snaží mít své potomky co nejvíce pod kontrolou. V době puberty ale děti začínají běžně stávkovat proti pevně danému rozvrhu kroužků a mimoškolních aktivit, které doposud provozovaly. Naopak se snaží co nejvíce času trávit s kamarády a podnikat společné akce. Bohužel často nechápou, že věková hranice 15 a následně 18 let jim sice hodně věcí zakazuje, ale de facto je tím i chrání.

První lásky, první vztahy

Říká se, že první lásky jsou nejkrásnější. Dnešní dívky však popisují, že se postupně vytrácí romantika, ohleduplnost a zkracuje se doba, kdy se čeká na to „poprvé“. Mnohé dívky vyprávějí, že je jejich partneři lákají na věci (sexuální praktiky), o kterých si četli nebo je našli na internetu. Jsou sice docela dobře informováni o možných rizicích a antikoncepci, ale odpadává fáze vzájemného poznávání a respektu. Bezpochyby to s sebou nese i nebezpečí, že dívka v domnění, že se jedná o toho pravého, může vstoupit do „hry“ s neznámým a nebezpečným mužem. Odborníci dokonce varují před velmi snadnou dostupností různých pornostránek a chatů, kde se pod falešnou identitou může skrývat nebezpečný deviant.

Při navazování prvních vztahů mohou dospívající často toužit po intimních chvilkách se svým partnerem, chtějí se jeden druhého dotýkat a vzájemně se fyzicky poznávat a nemusí přitom hned dojít na pohlavní styk. Mladé dívky, které začínají s pohlavním životem, by měly mít na paměti, že otěhotnění není jediným rizikem, které z takových aktivit vyplývá.

Jak neztratit kontakt s puberťákem

„Děložní čípek je u náctiletých děvčat stále ve stadiu vyzrávání a je velmi citlivý na infekční vlivy, proto se dívky, které užívají hormonální antikoncepci, nemohou spolehnout pouze na tuto ochranu, ale měly by volit ještě bariérovou antikoncepci, která je před infekcemi ochrání,“ upozorňuje MUDr. Petr Kolek, primář gynekologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice, a dodává: „V potaz přichází řada pohlavně přenosných nemocí, v první řadě nakažení lidským papilomavirem odborně nazývaným Human papillomavirus neboli HPV, který je původcem onemocnění rakovinou děložního čípku.

V dnešní době mohou dívky tomuto onemocnění předcházet očkováním proti HPV.“ Dále jsou to chlamydiové infekce způsobené bakterií Chlamydia trachomatis, které mohou být do budoucna příčinou neplodnosti či mykoplazmové a ureoplazmové infekce. Nesmíme zapomínat ani na klasické pohlavně přenosné nemoci, jako jsou kapavka, syfilis a virus HIV způsobující onemocnění AIDS.

Pokud dívka nemá stálého partnera a nedosáhne alespoň osmnácti let, měla by při pohlavním styku vždy vyžadovat použití kondomu. Chrání se tak nejen před nechtěným otěhotněním, ale i před nemocemi, které jsou v některých případech neléčitelné a mohou jí znepříjemnit prakticky celý život.

Experimentování jako iluze svobody

Dívky mnohdy žijí ve virtuálním světě neomezených možností komunikace. Virtuální realita (podobně jako u chlapců) se může stát prostorem skýtajícím další možnosti mimo rodinu a známé vrstevníky. Internetové chaty jsou příležitostí zejména k tomu, aby dospívající mohli „ulétnout“ od světa všech povinností a očekávání. Můžou naplňovat sny a fantazie, ale s mnohým netušeným nebezpečím. Svět internetových chatů nabádá k jedné věci: osvědčit se v chatových výměnách jako dívka žádoucí a sexuálně připravená, dokonce „znalá“ - cool.

Zatímco chlapci dokážou ve třinácti letech zcela propadnout toulkám v paralelní realitě, dívky stejného věku propadají spíše realizaci snových vztahů, kterých by je rodiče, sourozenci nebo vrstevníci měli uchránit v reálných rozhovorech. „Dalo by se říct, že v dnešní době je především pro náctileté dívky dospívání složitější, než bývalo pro nás či naše babičky. Proto bychom se všichni měli vrátit zpět do rodin a snažit se, aby dívky měly zázemí, kde se mohou svěřit a se vším se poradit,“ dodává Mgr. Jana Březinová.

Článek vyšel v časopisu Maminka 12/2013

Témata: Děti, Školák, Časopis Maminka, Chování a vztahy, žena, Dcery, virtuální realita, První úspěch, Jana Březinová, Vaš, Úlet, Toulka, Sexuální praktik, Petr Kolek, Milník, Vývojové období, Dobré zázemí, Syfilis, HPV, Dívka, Virtuální svět, Rodinné zázemí, Kapavka, Zen, Nejdůležitější milník