Maminka.czŠkolák

Žádný strach z logopedie

Josef Kraus 18.  2.  2011
Žádný strach z logopedie
Podívejte se na video z návštěvy logopedické kliniky a přečtěte si, jak zlepšit výslovnost vašeho dítěte. Návštěva logopeda není v dnešní době něco, za co byste se měly stydět. Rozhodně to neznamená, že by vaše dítě bylo nějak hloupé nebo opožděné.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Odkládání návštěvy specialisty na řečové poruchy se může vám a především vašemu potomkovi velice vymstít. Přestože si myslíte, že zvládnete odstranit vadu řeči u dítěte pomocí nějakých říkanek samy, nemusí se to vždy povést. Riskujete tím zhoršení těchto problémů a také zkomplikování jejich nápravy. Přímá úměra, že čím dříve vyhledáte pomoc, tím dříve a jednodušeji dojde k napravení vady, zde bezezbytku platí.

Čtěte také: Mařenko, řekni ř!

Pro dítě jsou v tomto klíčové první dva roky života, kdy malý a vyvíjející mozeček doslova hltá všechny podněty zvenčí. Prcek zachycuje slůvka, žvatlá si sám pro sebe a porovnává to s hlasy z okolí. V tuto dobu již existuje riziko fixace nějakého řečového defektu. Nebojte se tak okřiknout šišlající babičky, které tak nevědomky mohou způsobit mnohdy značnou škodu.

Žádný šarlatán, ale odborník

Stále dost lidí má o pozici logopeda zakořeněnou představu, že se jedná o člověka, který sedí v teple a v pohodlném křesle a učí říkat malé děti ř. Logopedie je ale disciplína blízká speciální pedagogice, která se zabývá rozvojem, vzděláním a nápravou jedinců (v našem případě především dětí) s řečovými vadami, nedostatky a nefunkčnostmi. Zabývají se jí vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří jsou nadto po třech letech praxe atestováni.

Při své činnosti pak často spolupracují s jinými pedagogickými či medicínskými odborníky na tuto oblast. Minimálně konzultace s pediatry, psychology, doktory z ORL či zubaři bývají u komplikovanějších případů samozřejmostí, protože všechny tyto obory mají vliv na mluvu (případně na její defekty) u dětí. U kvalifikovaného logopeda tak můžete mít plnou důvěru, že se jedná o člověka, který ví, co činí.

Co se vše léčí?

Logopedie je komplexní obor zabývající se prakticky všemi vadami řeči, takže to nelze omezit pouze na šišlání a koktání, i když právě poruchy plynulosti řeči a poruchy artikulace jsou jedněmi z nejčastějších. Dále lze zmínit i problémy při vývoji řeči, typicky pokud je opožděný. To se týká případů, kdy je dítě zdravé, není mentálně zaostalé, v pořádku slyší, ale přesto mluví v porovnání s vrstevníky velice málo a jednoduše, nebo dokonce vůbec.

Za logopedem se jde i v případě čistě psychologických poruch mluvení, kdy dítě např. při nástupu do školky či školy přestane najednou komunikovat s okolím, nebo jen s vybranými osobami. Jedná se o tzv. elektivní mutismus. Logopeda je ale potřeba (minimálně v počátku) i u fyzických postižení, které brání správnému rozvoji řečové komunikace – mentální retardace, rozštěp patra atd. Logoped doporučí další postup a dodá potřebné kontakty na odborníky zabývající se touto oblastí.

Video:

Chodit k logopedovi bývávalo mezi dětmi trochu zahanbující, ale stejně tak, jako zevšedněla rovnátka, stala se i logopedie věcí docela běžnou. Kdy ale začít uvažovat o první návštěvě a kdy ještě počkat, je třeba doporučení pediatra a co můžeme s dětmi sami doma trénovat? To se dozvíte z naší návštěvy Baby Televize na logopedické klinice Logo.

Vyskytly se probl�my při přehr�v�n� videa.
Aktualizujte si, pros�m, V�š Adobe Flash Player.

Co je třeba před návštěvou?

Na začátku všeho je podezření na nějakou řečovou vadu. Tu poznáte buď úplně samy, nebo po porovnání s ostatními dětmi, popř. na ni budete upozorněny svým okolím, nejčastěji paní učitelkou ve školce či škole. Pak bude nutně následovat návštěva vašeho dětského doktora, který provede to úplně nejzákladnější vyšetření, ale především vytvoří doporučení (žádanku) na návštěvu logopeda.

To je nutné i z hlediska proplácení pojišťovnou. Domluvení schůzky by ještě v ideálním případě předcházel výběr dobrého či alespoň geograficky blízkého logopeda, ovšem můžete narazit na zaplněnou kapacitu nebo v případě, že bydlíte na malém sídle, i na absenci jakékoli možnosti výběru vycházející z monopolu jediného odborníka v regionu.

Ještě než se dostavíte na první návštěvu, je třeba na ni vůbec připravit vašeho potomka. Důležité je minimalizovat jeho stres z celé situace, který může výrazně ovlivnit výsledky vyšetření. Předně musíte vysvětlit, že se v podstatě nejedná o žádného doktora, že tam nečekají jehly a bolest, ale naopak obrázky a hračky. Spousta logopedů si také od dětí nechává říkat pane učiteli, ne pane doktore.

Jak probíhá sezení u logopeda?

Při první návštěvě musí logoped nejdřív vaše dítě poznat a diagnostikovat jeho případný problém, než bude moci přejít ke snaze o nápravu. Popovídá si s ním, zahraje hry, vyzkouší jeho postřeh, schopnosti reakce i komunikace. Provede rovněž testy sluchu a základních fyziologických pochodů, aby vyloučil problém, který dokáže napravit spíše medicína.

Zatímco se dítě poznává s logopedem, rodiče zpravidla vyplňují dotazník ohledně průběhu těhotenství, porodu a dalších etap života potomka, které by mohly mít vliv na jeho vadu řeči. To souvisí i s dalšími požadavky, které na vás bude logoped mít. Měl by získat přehled o prodělaných nemocech i očkováních (očkovací průkaz s sebou) dítěte, ale i rodinnou anamnézu, pokud se u vás vyskytují nějaké dědičné problémy, především ty s mluvením.

Při dalších a dalších návštěvách očekávejte, že vás logoped bude stále více zatahovat do učení dítěte. Vysvětlí vám, jakým způsobem s ním máte trénovat, budete plnit domácí úkoly i ho připravovat na příští návštěvu. Pod vedením zkušeného odborníka a při vaší upřímné snaze se kladné výsledky na řeči potomka dostaví zpravidla velice rychle.

Čtěte také: Mařenko, řekni ř!

Témata: Děti, Předškolák, Školák, Logopedie, Strach, Logo, Plynulost, Vada řeči, Případný problém, Artikulace, Přímá úměra, Logoped