Maminka.czPředškolák

Zápisy do 1. třídy se blíží. Místo počítání trénujte samostatnost a sociální návyky

Zatímco ještě před třemi lety se už v lednu rodiče a jejich děti připravovali na zápis do první třídy, nyní jsou termíny zápisů do škol posunuty na duben. Na přípravu máte tedy ještě pár týdnů čas. Co by měl váš předškolák zvládnout?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Posunutí zápisu z ledna na duben

Už od ledna často školy pořádají dny otevřených dveří nebo nabízí konzultace. Rodiče si tak mohou ověřit, zda bude škola dítěti vyhovovat, jaký je její systém a jaké má na děti požadavky. Získají tak mimo jiné čas řešit případné řečové nedostatky dětí anebo jiné potíže.

V posledních letech dorazí k zápisu do prvních tříd každý rok přes 100 tisíc dětí. Z toho přibližně deset procent dětí nakonec získá odklad. Právě kvůli vysokému procentu odkladů školní docházky zavedlo Ministerstvo školství od loňského roku povinnou předškolní docházku od pěti let. Ta by měla dodat pětiletým dětem potřebné minimum pro start v první třídě. Počet odkladů byl v Česku totiž jeden z  nejvyšších v Evropě.

Čtěte také: Zápis do první třídy 2019: Vše, co potřebujete vědět

Česká školní inspekce ve své výroční zprávě za školní rok 2016/2017 uvedla, že v oblasti mateřských škol „vysoké počty dětí ve třídách znesnadňovaly individualizované vzdělávání“ nebo že „kvalita přípravy dětí na vstup do základní školy je mezi školami v ČR velmi rozdílná,“ a to již v roce, kdy ještě nebyl předškolní rok docházky povinný.

Měla by povinná školní docházka začínat až v sedmi letech?

Odklady i kvůli chybějícím specialistům

O připravenosti dítěte k nástupu do první třídy rozhodne až samotný zápis v dubnu. S dostatečným předstihem by však rodiče měli začít pozorovat své dítě, zda nemá problém s řečí či vyjadřováním.

Logopedické potíže jsou totiž jednou z hlavních příčin odkladů. Pokud dítě nějaký problém vykazuje, odborníci doporučují, aby rodiče vyhledali pomoc logopeda, popřípadě psychologa, co nejdříve. Specialisté jsou totiž zahlceni a čekací lhůty jsou i několikaměsíční.

„Dobrých specialistů na úrovni dětských psychologů, logopedů a speciálních pedagogů je málo, a proto máme ve školkách své vlastní, které se dětem s vadami řeči či s dalšími problémy pravidelně věnují. Zachytíme tak hodně z potíží včas a děti i jejich rodiče už mají při zápisech do škol lepší startovací pozici,“ říká Tomáš Trnka ze školek a jeslí Bambíno a základní školy Square.

Většina mateřských škol však takové možnosti nemá. Školních logopedů a psychologů je nejen málo, ale mnohdy na ně také nejsou finance. Proto školky často nechávají řešení řečových vad dítěte či další obtíže, které mohou oddálit přijetí dítěte do školy, na samotných rodičích.

„Rodiče si často neuvědomují, že vada řeči může dítě při nástupu do školy znevýhodnit v mnoha ohledech. Například je to sociální kontakt, prostá srozumitelnost řeči nebo potíže při přepisu řeči,“ potvrdila logopedka Alena Hauptmanová.

Já osobně to mohu potvrdit, syn ve druhé třídě i přes několikaleté docházení na logopedii neumí stále ř a bohužel mu to dělá při psaní potíže.

Zápisy do prvních tříd se blíží. Kdy proběhnou, co by měl předškolák umět a jak ho připravit?

Škola na zkoušku i dny otevřených dveří už teď

Jak se bude dítěti líbit jeho budoucí škola, si lze ověřit díky dnům otevřených dveří a dalším aktivitám, které školy před zápisy nabízejí. Dny otevřených dveří pořádají jak veřejné, tak i soukromé školy většinou již od ledna. Některé vypisují hned několik termínů a nabízejí konzultace i před samotnými zápisy.

Výběr základní školy je dnes stejně důležitý, jako bylo vždy považováno rozhodnutí o střední nebo vysoké škole. Proto například k nám mohou rodiče s dětmi přijít i opakovaně, mohou mít dotazy, na které rádi odpovíme, a můžeme i konzultovat, zda je dítě na školu skutečně zralé.

Děti, které se málo hýbou, mohou mít problémy s řečí a jsou méně zručné

Mnoho z obav rodičů, že dítě není na školu připraveno, je zbytečných. Často totiž pomáhá prostě individuální přístup k dítěti, který umíme nabídnout. Ten se týká i dětí s vyššími nároky na péči,“ říká Tomáš Trnka, který se věnuje již devět let vzdělávání dětí.

Podle něj je potřeba pracovat s každým dítětem jako individualitou již od mateřské školy, rozvíjet jeho kompetence a kognitivní schopnosti a nenutit jej jen biflovat a sedět na místě, jako tomu je ve většině škol.

Moderní přístupy ve výuce, naučit dítě učit se, vzdělávat je v s souvislostech, v rámci reálných projektů jsou dnes velmi důležité.

„Učení prožitkem propojuje znalostní a dovednostní složku člověka s emoční, čímž pomáhá utvářet komplexní a harmonické osobnosti. Díky učení prožitkem si podstatně lépe informace zapamatujeme a umíme je snáze využívat,“ uzavřela dětská psycholožka Silvie Stretti.

Navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu s předškolákem se rozhodně vyplatí

Termín zápisů do 1. třídy v roce 2019

Zápis do 1. třídy základního vzdělávání probíhá v termínu od 1.30. dubna 2019. Konkrétní termín stanovuje ředitel konkrétní základní školy.

Jaké dokumenty si s sebou k zápisu vzít

Co by měl budoucí prvňáček zvládnout?

1. Důležitá je samostatnost. Dítě už by mělo být osobností, mělo by umět vyjádřit svůj názor, ale také by se mělo umět ovládat a znát pravidla slušného chování.

2. Dítě by nemělo mít problém se sebeobsluhou. Samostatné oblékání je samozřejmostí stejně jako to, že se samo nají příborem.

3. Aby se budoucí školák vyhnul potížím se čtením a psaním, je důležité, aby uměl správně mluvit. Také by měl umět popsat situaci nebo vyprávět příběh.

4. Předškolák by měl umět poznávat tvary, barvy, vytleskat slabiky, určit počáteční písmeno ve slově a napočítat do deseti.

5. Budoucí prvňáček musí vědět, jak se jmenuje, kde bydlí a měl by se orientovat v prostoru. Ví, kde je vlevo a vpravo...

6. Umí se soustředit. Šestileté dítě by mělo udržet pozornost alespoň 15 minut. Důležité je, aby umělo pracovat samostatně, ale také ve skupině.

7. Má správné sociální návyky – umí pozdravit, poděkovat, ale také nemá problém se omluvit.

VIDEO: Kdy mají rodiče řešit, že dítě drží pastelku nebo tužku úplně špatně?

Ach, ten můj patlal! Jak můžete zlepšit řeč předškoláka?
Témata: Předškolák, Rodiče, Mateřská škola, Základní škola, Sam, Prvňáček, Finance, počítání, Sociální návyk, Pozdrav, Vysoké procento, Návyk, První třída, Česká školní inspekce, Dětský psycholog, Odklad, Zápis, Budoucí škola, Evropa, Česká republika, Soukromá škola, Vysoké nároky, Děti, Předškolní rok, Žádost