Maminka.czZápisy

Zápisy do prvních tříd se blíží. Kdy proběhnou, co by měl předškolák umět a jak ho připravit?

Simona Procházková 4.  4.  2024
Pokud máte doma předškoláka, který v září usedne poprvé do školní lavice, určitě vás zajímá, kdy a jak bude letos probíhat zápis do školy. Nabízíme praktické informace a rady, na co se připravit a jak s dítětem doma pracovat, aby pro něj byl vstup do první třídy bezproblémový.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Zápis do školy je pro dítě i pro rodiče velkou slavnostní událostí a zlomovým okamžikem. Na co vše se musí předškolák i rodiče připravit? A co vše musí dítě umět, aby bylo přijato? 

VIDEO: Zápisy do škol: Na co vše se připravit

Zápis do 1. třídy se koná v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín pro školní rok 2024/2025 stanoví vždy ředitel školy. Rodiče by měli proto sledovat webové stránky vybrané základní školy, kde najdou aktualizované informace i praktická doporučení.

Rozhoduje datum narození dítěte

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je rozhodující věk dítěte. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti, kterým bude šest let do 31. srpna 2024. Dále děti, kterým byl při zápisu povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Zápis do školy: R a Ř dítě umět nemusí, spoustu jiných věcí ano. Které to jsou?

Co všechno potřebujete k zápisu do školy?

Aby mohl být váš budoucí prvňáček zapsán do školy, je nutné dodat:

Veškeré potřebné dokumenty můžete doručit do školy následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy
 • prostřednictvím e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte (nelze jen poslat prostý e-mail)
 • poštou, nejlépe jako doporučenou zásilku
 • osobním podáním – vhozením do poštovní schránky umístěné zpravidla u vchodu do budovy školy
 • osobním podáním v kanceláři školy nejpozději v den konání zápisu 
Navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu s předškolákem se rozhodně vyplatí

Co by měl umět prvňáček?

POZORNOST: Jednou z nejdůležitějších věcí je, aby dítě umělo udržet pozornost alespoň 15 minut.

KOMUNIKACE: Každé dítě, které se chystá na roli prvňáčka, by mělo umět srozumitelně se vyjadřovat, položit otázku a odpovědět na ni a porozumět sdělovanému obsahu. 

MOTORIKA: Budoucí školák musí mít uvolněnou ruku a z prstů zvládnout udělat takzvanou špetku, která je základem pro držení tužky. Ani vybarvení obrázku, zapnutí knoflíku nebo zavázání tkaničky by mu neměly dělat potíže.

SLUCH: Už před nástupem do školy by se děti měly naučit rozeznat první hlásky ve slově.

ZRAK: Pro budoucího školáka by nemělo být problém rozeznat barvy a tvary, při skládání puzzle či při hraní pexesa by měl jasně rozeznat obrázky a dílky, které k sobě patří.

ŘEČ: Bez mluvení to ve škole nepůjde, a tak by dítě nemělo mít poruchy řeči, mělo by se umět dorozumět a mělo by mít o mluvení zájem. Nevadí, když ještě neumí perfektně vyslovit všechny hlásky, zejména R a Ř.

ZRALOST: Tím se rozumí, že se dítě dokáže podřídit autoritě a svá přání je schopno odložit. Dokáže vyčkat, až domluví ostatní, je schopno pracovat ve skupině.

POHYB: Ještě než si vaše dítě sedne do lavice, mělo by umět hodit a chytit míč, udržet rovnováhu, skákat na jedné noze a přeskočit překážku.

SOCIÁLNÍ NÁVYKY: Dítě by mělo umět pozdravit, poděkovat, poprosit, omluvit se, zapojit se do kolektivu, dokázat se přizpůsobit pravidlům.

Škola není žádný strašák

Dítě není potřeba na zápis do školy nikterak intenzivně připravovat a není třeba s ním cokoli "biflovat" a drilovat. Úplně stačí, aby zvládalo několik základních věcí. Pokud s ním pravidelně pracujete, komunikujete, společně si povídáte, čtete a hrajete, není žádná intenzivní příprava nutná.

Důležité je dlouhodobě procvičovat jemnou a hrubou motoriku, bez ní totiž školák nezvládne stříhat nůžkami nebo lepit, a v tu chvíli bude složité naučit se i správný úchop tužky, tedy jednu z prvních věcí, se kterými se prvňáčci ve škole setkají. Hravým a zábavným způsobem procvičujte řečové schopnosti a výslovnost, říkejte si společně různá říkadla, pomocí her učte děti základní geometrické tvary, jako jsou kruh, trojúhelník, čtverec, poznávejte barvy, motivujte dítě ke kreslení.

Státní i soukromé základní školy pořádají mnohdy dny otevřených dveří, a to zpravidla už od ledna. Některé vypisují hned několik termínů a nabízejí individuální konzultace i před samotnými zápisy.

Jaké jsou nejčastější vady řeči u dětí? S těmito je na místě odklad školní docházky. Kdy a jak o něj požádat?

Nenechávejte přípravu na poslední chvíli  

Nástup do školy je pro děti i jejich rodiče zásadním a mimořádným životním okamžikem. Jedním z předpokladů úspěšného startu ve škole jsou dobré vyjadřovací schopnosti a komunikační dovednosti. Velkou roli tudíž v tomto ohledu samozřejmě zastávají rodiče. Co by mělo dítě ideálně zvládnout a jak mu s tím pomoct? Tohle doporučuje klinická logopedka Mgr. Jitka Kaulfuss:

 • Předškolák by se měl umět srozumitelně vyjadřovat, položit otázku a odpovědět na ni a porozumět sdělovanému obsahu.
 • Dbejte na bezchybnou artikulaci hlásek, správná výslovnost je jedním z hodnoticích faktorů při zápisu do školy (tolerují se určité nedostatky u složitých hlásek, jakými jsou R a Ř).
 • Soustřeďte se více než kdy jindy na komunikaci se svými dětmi, zejména pak na to, jak se vyjadřují a co říkají.
 • Společné čtení, vyprávění, učení říkanek, písniček a podobné činnosti jsou při rozvoji řeči nenahraditelné, děti si jejich prostřednictvím řeč přirozeně rozvíjejí a kultivují.
 • Pokud má dítě problémy s výslovností některých hlásek, může pomoct společné procvičování. Návody a ukázky toho, jak se naučit jednotlivé hlásky správně vyslovovat a cvičit, najdete například na hlaskovanislipankem.cz 
 • Pokud dítěti některé hlásky ani při dlouhodobějším tréninku nejdou, je nejlepším řešením návštěva odborníka – klinického logopeda, který poradí, jak a na čem s předškolákem pracovat.
Témata: Děti, Video, Časopis Maminka, Předškolák, Rodina, Školák, Školství, Školák, Rodiče, ministerstvo školství, Základní škola, mluvení, Školy, První třída, pomoc, Zápisy, Prvňáček, revoluce, Školní lavice, Duševní vývoj, Pokrok, Rozvoj řeči, Lavice, První hlásek, Zápis