Maminka.czZdraví

Zimní úrazy dětí: Co se může stát a jak má vypadat první pomoc?

Simona Procházková 5.  1.  2021
Radovánky na sněhu naši nejmenší zbožňují, bohužel se ale právě s nimi pojí podle statistik nejvíc nehod, úrazů a zranění. Umíte poskytnout první pomoc? Poradíme.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Při bruslení, lyžování, sáňkování, bobování a dovádění venku (ať už na sněhu nebo bez něj) se děti dokáží pěkně rozdivočit a veselá zábava se někdy rychle změní v problém. Nehodám a zraněním nedokáže nikdo z nás stoprocentně zabránit, určitá preventivní opatření bychom se ale měli snažit dodržovat. Která to jsou?

VIDEO: Jak naučit děti lyžovat

Vždy dbejte na to, aby ratolesti používaly ochranné pomůcky (helmu, rukavice, reflexní vestičku, chránič páteře nebo chrániče zápěstí a kolen při bruslení), nikdy je nepouštějte na zasněžený svah, led nebo sjezdovku bez dozoru a v žádném případě je nenechte, aby se pohybovaly mimo označený bezpečný prostor (mimo sjezdovku, na zamrzlé řece nebo rybníku, kde neznáte tloušťku ledu, trasy při běžkařských nebo pěších túrách volte přiměřeně schopnostem všech členů „výpravy“, příčinou úrazů bývá totiž často únava a vyčerpání).

Pozornost věnujte také technickému stavu vybavení – základem jsou správně seřízené lyže, dobře nabroušené brusle, nepoškozené sáňky nebo boby bez ostrých výčnělků a hran a s funkčními brzdami. Jenže děti jsou zvědavé, neposedné a milují dobrodružství, takže nějaké té nehodě se zřejmě nevyhnete. Víte, co dělat v případě, že se stane průšvih? Poradíme, jak postupovat při těch nejběžnějších a nejčastějších potížích.

Záchranář Vít Samek o úrazech hlavy: Já sám se praštil do řepy milionkrát a žiju

Pohmožděniny 

Vznikají nejčastěji při pádu nebo úderu tupým předmětem, případně při podvrtnutí nohy. Projevují se velkou bolestivostí, otokem a tmavě rudým až modrým zabarvením pohmožděného místa, které se objeví několik hodin po zranění.

Co dělat: Přiložte chladivý obklad a končetinu (potažmo dítko) uložte do pohodlné polohy a nechte odpočívat. S lékařem je třeba řešit jen těžké případy pohmožděnin většího rozsahu.

První pomoc při pádu na ledu: Jak ošetřit výron, úraz hlavy či zlomeninu - Mojezdraví.cz

Zlomeniny končetin

Že došlo pravděpodobně ke zlomenině, poznáte většinou rychle, dítě si stěžuje na obrovskou bolest, obvykle pláče a postiženou končetinou nemůže pohybovat (nebo ano, ale jen s velkou bolestivostí). Brání se proto jakémukoli pokusu o zkontrolování „stavu poškození“, nenechá na sebe sáhnout. Končetina může vykazovat známky deformace už na první pohled, je oteklá a dítko se může rychle dostat do šokového stavu a začít kolabovat.

Co dělat: Snažte se uložit zraněného do co nejpohodlnější polohy, například ho obložte polštáři a podobně a udržujte v teple. Zlomenou horní končetinu můžete zavěsit do šátku, dolní končetinu je možné zkusit zafixovat ke druhé, zdravé. Pokud to jde, postižené místo ledujte (třeba sáčkem mražené zeleniny) nebo přiložte studený obklad, dítěti můžete případně podat analgetika proti bolesti. Nikdy se nesnažte nic napravovat a rovnat! Podle závažnosti poranění a celkového stavu malého pacienta transportujte na nejbližší chirurgii nebo rovnou volejte rychlou záchrannou službu. Pozor! Pokud jde o otevřenou zlomeninu, ránu zajistěte sterilním krytím (polštářky z gázy, které najdete například v autolékárničce. Pokud je zrovna nemáte v dosahu, použijte čistý suchý kapesník nebo jiný kus látky, šátek, plenu a elastické obinadlo).

Příčiny zimních úrazů dětí? Přepínání sil, nepozornost a nevhodná výstroj!

Úraz hlavy

Poranění hlavy (mozkolebeční) patří k těm nejtěžším a nejobávanějším. Nejčastějšími příčinami bývají pády na hlavu, údery do hlavy ostrým nebo tupým předmětem nebo sportovní nehody působící stlačení lebky. Mezi hlavní příznaky patří úporná bolest, závratě, nevolnost, zvracení, dezorientovanost nebo ztráta vědomí. Velmi závažným příznakem, který naznačuje prasklinu spodiny lebeční, je málo intenzivní, ale dlouhodobé krvácení z ucha nebo nosu, které může být doprovázeno výtokem nažloutlé tekutiny – mozkomíšního moku. Samostatné poranění lebky bývá méně závažné než současné poranění mozkové tkáně. Nejlehčí variantou poranění hlavy je otřes mozku. Jde o „jen“ dočasnou poruchu funkce činnosti mozku bez jeho poškození.

Co dělat: Dítě uklidněte, položte do vodorovné polohy na záda s mírně podloženou hlavou. Ošetřete případná povrchová zranění, uklidňujte ho a mluvte s ním. Dbejte, aby bylo v teple, a nic mu nepodávejte ústy. Pravidlo číslo jedna zní – ať už dojde k jakémukoliv poranění hlavy, vyhledejte pro jistotu lékaře. I na první pohled lehký otřes mozku může mít později nepříznivý vývoj, kterého si nemusíte okamžitě všimnout, například když dítě usne. Je nutné nepřetržitě sledovat stav poraněného, pozorovat jeho chování a myslet na možnost vzniku komplikací. Pokud se u dítěte objeví sebenepatrnější porucha chování, okamžitě volat lékařskou pomoc.

Krvácení z rány

Víte, jaký je rozdíl mezi tepenným a žilním krvácením a jak se v takových případech liší první pomoc? Při tepenném krev z rány stříká (pulsuje) a je světlá, při žilním je krev tmavší a z rány volně vytéká.

Co dělat: Silné krvácení z rány se snažte zastavit všemi dostupnými prostředky (tlakový obvaz, přitlačení rukou, zaškrcovadlo, podvázání končetiny). Dítě položte na záda tak, aby mělo nohy ve vyvýšené poloze, čímž předejdete rozvoji šokového stavu. Pokud je poraněna ruka nebo noha, držte ji ve vyvýšené poloze, aby se snížilo množství krve, které do ní proudí (zvedněte krvácející místo nad úroveň srdce) a rychle přivolejte lékařskou pomoc.

Podvrtnutý kotník

Vymknutý kotník neboli výron je jedním z nejčastějších zranění, se kterými se setkávají ortopedové ve svých ordinacích. Vznikne rychle a snadno, většinou chybným došlápnutím, také ale jako důsledek úrazu při sportu. Vazy se natáhnou nad své možnosti, případně dokonce natrhnou, proto jsou nepřehlédnutelným příznakem veliká bolest a výrazný otok, většinou též poměrně rychlé promodrání nohy.

Co dělat: Pokud nejsou potrhané vazy, kotník lehce oteče a k léčbě většinou stačí zpevnit ho na pár dní náplasťovou fixací. V případě, že došlo k natržení vazů (kotník velmi bolí, má omezenou hybnost, nejde na něj došlápnout, je výrazně oteklý a otok neustupuje), je potřeba pevná fixace (sádra). V každém případě je dobré navštívit se zraněným dítětem lékaře. Jako okamžitá první pomoc je nutný klid na lůžku s nohou zvednutou nad úroveň těla a její ledování a zafixování nohy stahujícím obvazem.

Pozor na fén v koupelně! První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Zranění zad (páteře)

Největší nebezpečí, které provází poranění páteře, je současné poranění míchy, které může mít trvalé následky. Kdy je na místě pojmout podezření, že došlo k poranění páteře? Pro zranění svědčí bolesti, někdy také zduření a krevní výron na páteři v místě zranění, dítě může ležet v nepřirozené poloze. Při současném poranění míchy sledujeme obvykle také neurologické příznaky – poruchy hybnosti nebo citlivosti končetin a brnění. Tyto příznaky se mohou projevovat jen na jedné straně těla.

Co dělat: V případě, že se nedá jednoznačně vyloučit, že došlo k úrazu páteře, jednejte s poraněným dítětem tak, jako by páteř poraněnou mělo. To znamená: žádná nešetrná manipulace, snahy o změnu polohy (jen v nejnutnějších případech), žádné přenášení. Pokud je skutečně nutné zraněného přemístit, položte ho na pevnou podložku v poloze, ve které se nachází, a jeho tělo zajistěte proti pádu (toto konejte minimálně ve třech lidech). Udržujte dítě v teple, pokud je v bezvědomí, co nejšetrněji ho otočte na záda, uvolněte dýchací cesty a proveďte umělé dýchání. Urychleně volejte rychlou lékařskou pomoc.

Pozor na úrazy! Nejčastěji se zraní děti do pěti let doma nebo v okolí domova

Tržné rány

Mívají nerovné (rozšklebené) okraje a výrazně krvácejí, jsou vysoce bolestivé, takže rychle zhoršují psychický stav dítěte. Dlouho a špatně se hojí.

Co dělat: Pokud jde o drobnější poranění, ránu a její okolí dobře vydezinfikujte (nejlépe peroxidem vodíku) a sterilně překryjte. V případě rozsáhlejší a krvácející rány je postup takový, že okraje šetrně, ale pevně přibližte k sobě, sterilně kryjte a stáhněte obvazem. Následně vždy vyhledejte chirurgické ošetření. Už při prvním ošetření myslete na to, že jde o otevřenou ránu, kterou může ještě zkomplikovat následná infekce zvenku. Do rány nikdy nic nenalévejte a nesypejte (ani žádný dezinfekční prostředek, vyjma právě peroxidu vodíku). Při silnějším znečištění rány je potřeba šetrně, ale důkladně mechanicky odstranit hrubší nečistoty – kartáčkem nebo pinzetou a ránu znovu vydezinfikovat.

Omrzliny

I když si možná říkáte, že tento problém se nás přeci v našich zeměpisných končinách netýká, pletete se. Omrzliny jsou bledá, tuhá, nebolestivá místa na kůži, která byla v mrazu špatně chráněna a kryta před prochladnutím. Po zahřátí zčervenají a poměrně nepříjemně a dlouho bolí.

Co dělat: Základem je chránit již vzniklé omrzliny před dalším prochladnutím nebo je mírně ohřívat dotykem s ostatním tělem. Nikdy je neohřívejte příliš rychle intenzivním třením nebo přímým teplem. Podávejte dítěti teplé nápoje na zahřátí a ukažte mu, jak pro zahřátí rozcvičit postižené části těla. Pokud jsou omrzliny většího rozsahu, vyhledejte lékařskou pomoc, bude potřeba ošetření.

Ani se nenadějete a je tu zlomenina

Krvácení z nosu

Ke krvácení z nosu dochází u dětí nejen následkem úrazu (úderu do obličeje, pádu apod.), ale rovněž je časté při onemocněních horních dýchacích cest spojených s rýmou. Většinou ve chvíli, kdy rýma ustupuje, objevují se problémy s krvácením z nosu, které může být i poměrně masivní. Jak dítěti pomoci?

Co dělat: Nakloňte ho nad lavor nebo mísu a stiskněte mu pevně obě nosní dírky k sobě po dobu asi 10 minut. Snažte se, aby krev nepolykalo, ale vyplivovalo. Přiložte mu studený obklad (žínku, šátek nebo látkovou plenu) na zátylek, případně na chvíli také na kořen nosu.  Po zastavení krvácení by malý pacient neměl pokud možno aspoň tři hodiny smrkat, aby se krev znovu nespustila. Když se nedaří krvácení zastavit, pokud trvá déle než 30 minut nebo vzniklo jako následek silného úderu do obličeje či hlavy a z nosu vytéká vodnatá zakrvavělá tekutina, volejte okamžitě rychlou lékařskou službu.

Jak se přestat o své děti bát? Nepřenášejte na ně své úzkosti!
Jak zastavit krvácení z nosu u dětí a kdy jít raději k lékaři?
Strach musí jít stranou. Dejte dětem prostor a naučte je správně padat!
Témata: Zdraví, Děti, Praktické rady, Péče o dítě a jeho výchova, Sport, pomoc, Nehoda, Otevřená rána, Hybnost, Pevná podložka, První pohled, Bezvědomí, Mozková tkáň, Brnění, Pohodlná poloha, Veselá, Svah, Šokový stav, Chránič páteře, Zraněné dítě, První ošetření, Reflexní vestička, Vodorovná poloha, Stlačení, Krevní výron, Zdraví na Heureka.cz
Mohlo by vás zajímat
Neuvěřitelné – tahle holčička se narodila přeložená napůl!
len
Kuriozita
Pobuřující a zvrhlé? Nikoli, takhle se vychovávalo za dob našich prababiček. Neuvěřitelné fotografie jsou důkazem!
Mrázková Dita
Retro
Největší těhotenská bříška ve své přirozenosti. Tyto mámy za ně sklidily obdiv i urážky. A to, světe div se, i od žen!
Mrázková Dita
Těhotenství
Před pěti lety získala titul Nejkrásnější dívka světa. Jak vypadá Anastasiya dnes a čím by chtěla být, až vyroste?
Mrázková Dita
slavné děti
Zpěvačka Janet Jackson se stala mámou v 50: Je těžké být pracující matkou, jsem na všechno sama!
Mrázková Dita
Slavné maminky
Máma dvojčat a trojčat: Jsem unavená, chybí mi randění s mým mužem. S pěti dětmi je to sakra těžké, ale my se nedáme!
Mrázková Dita
Kuriozita
Porod v detailu a bez příkras. Podívejte se na 102 snímků, které vás ohromí svou krásou i syrovostí
Stöckbauerová Vanda
Galerie
PŘÍBĚH:  Kvůli endometrióze jí chtěli vzít dělohu. Nedala se a dnes má roční holčičku
Brožová Lenka
Endometrióza
Je jí 23, ale vypadá na 8: Uvízla jsem v těle dítěte, říká dívka, která trpí vzácným onemocněním
Mrázková Dita
Životní příběh