Maminka.czDiskuzeDěti a rodina

Postižené dítě a další těhotenství

Markéta Chlíbková 14. 8. 2009 13:45
zdravím vás maminky. mám doma postiženou 3 letou dcerku, vážící 23 kg a nyní jsem plánovaně těhotná. máte někdo obdobnou zkušenost? jak jste řešily např. přesuny dítětě? vítám všechny vaše názory a postřehy. předem děkuji
Celkem 6 odpovědí Zobrazit jako strom
Ondra 14. 10. 2009 23:36
@Mart1na dobrý den Martino, je možné mne kontaktovat emailové adrese: skala.o@centrum.cz
Jinak ano existuje tzv. příspěvek na péči, který se poskytuje v rámci Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, osobám se zdravotním postižením, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Nárok na příspěvek na péči má osoba, která v důsledku nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. O tento příspěvek je možné žádat na obecním úřadě s rozšířenou působností na odboru sociální péče - oddělení péče o zdravotně postižené, kde Vám o zmíněném příspěvku na péči poskytnou více informací.
Vzhledem k tomu, že osobní asistence je sociální služba, poskytovaná osobám se zdravotním postižením za kterou se hradí 100 Kč za hodinu dle skutečně spotřebovaného času, je možné hradit tuto službu s již zmíněného příspěvku. V případě dalších dotazů je možné mne kontaktovat na výše uvedené mailové adrese, kde Vám v případě potřeby mohu zaslat podrobnější informace o Zákoně o sociálních službách a příspěvku na péči zašlu více informací, ale doporučuji nejprve zajít na odbor sociální péče na oddělení pro zdravotně postižené, kde Vám sociální pracovníci také podají podrobnější informace a kde je možné o příspěvek na péči zažádat. Přeji mnoho úspěchu a sil. S pozdravem. Ondra :-)
Odpovědět To se mi líbí0
Mart1na 13. 10. 2009 21:42
@Ondra Zdravím, měla bych pár otázek, ale nevím jak vás kontaktovat.. Mám postiženou neteř.. Letos přešla na jinou školu a rodiče si musí platit asistentku.. Jsou nějaké příspěvky?
Odpovědět To se mi líbí0
Ondra 8. 9. 2009 19:07
@Ondra více informací zde:
http://www.mpsv.cz/cs/8

s pozdravem. Ondra
Odpovědět To se mi líbí0
Ondra 8. 9. 2009 19:04
Dobrý den Markéto,
jsem sociální pracovník a co se týče přesunů z místa na místo, nebojte se využít různých kompenzačních pomůcek, které by Vám ty přesuny mohli usnadnit. Na některé kompenzační pomůcky můžete dostat i příspěvek na opatření zvláštních pomůcek.ednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek (§ 33)

jednorázová, nenároková dávka sociální péče
poskytuje: obecní úřad obcí s rozšířenou působností

Komu:
Občanu těžce zdravotně postiženému může být poskytnut peněžitý příspěvek na opatření pomůcky, kterou potřebuje k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení. Příspěvek se neposkytuje, pokud potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí příslušná zdravotní pojišťovna.

Příspěvek lze poskytnout na opatření zvláštních pomůcek uvedených v příloze č. 4 k vyhlášce č. 182/1991 Sb. Potřebuje-li tělesně, sluchově nebo zrakově postižený občan k překonání následků těžkého zdravotního postižení rehabilitační nebo kompenzační pomůcku, která v příloze uvedena není, může mu být poskytnut příspěvek na opatření takové pomůcky, která je s pomůckou uvedenou v příloze č. 4 srovnatelná. Srovnání provádí úřad, který o dávce rozhoduje.

Výše dávky:
Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek se poskytuje ve výši, která umožňuje opatření pomůcky v základním provedení (takové provedení, které občanu plně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti). Maximální výši příspěvku určuje i příloha č. 4.

Na úhradu nákladů spojených se zácvikem pro používání pomůcek uvedených v příloze č. 4 lze poskytnout příspěvek v plné výši prokázaných nákladů.

Úplně nebo prakticky nevidomým občanům lze hradit výdaje spojené s výcvikem a odevzdáním vodícího psa, a to až do výše obvyklých nákladů.

Závazek:
Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek lze poskytnout pouze, pokud se žadatel písemně předem zaváže, že vrátí příspěvek (jeho poměrnou část) v případě, že

1. zvláštní pomůcka, na jejíž opatření byl příspěvek poskytnut, přestane být před uplynutím 5 let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím
2. do 6 měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na opatření zvláštní pomůcky, popřípadě použije jen část příspěvku.

Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že občan, kterému byl vyplacen, zemře.
Příspěvek na úpravu bytu (§ 34)

jednorázová, nároková dávka sociální péče
poskytuje: obecní úřad obce s rozšířenou působností

Komu:

* občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost (příloha č. 5 písm. a) až g) k vyhlášce č.182/1991 Sb.)
* občanům úplně nebo prakticky nevidomým
* rodičům nezaopatřeného dítěte (dítě je starší 3 let a má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo je úplně nebo prakticky nevidomé)
* neslyšícím občanům nebo rodičům neslyšícího nezaopatřeného dítěte (pouze pro úpravu – instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace)

a to: na byt, který užívají k trvalému bydlení.

Závazek:
Příspěvek na úpravu bytu se poskytne jen, pokud se žadatel zaváže písemně předem, že:

* příspěvek (zálohu) vyúčtuje do tří let od zahájení řízení
* příspěvek (jeho poměrnou část) vrátí v případě, že byt vymění, byt prodá nebo dojde-li k jiné změně užívacího nebo vlastnického práva k bytu před uplynutím deseti let od jeho poskytnutí
* vrátí poměrnou část příspěvku v případě, že plánované úpravy se neuskuteční v rozsahu podle schválené dokumentace a vyplacený příspěvek přesáhl 70 % skutečně vynaložených nákladů.

Vrácení příspěvku nebo jeho poměrné části se nepožaduje, jestliže jeho výše nepřesáhla 5000 Kč nebo jestliže zemře občan nebo dítě, jehož rodiči byl poskytnut. Od vymáhání příspěvku je může obecní úřad obce s rozšířenou působností ve zřetelehodných případech upustit.
Odpovědět To se mi líbí0
Ondra 8. 9. 2009 16:27
Dobrý den maminky,
musím říci, že všechny máte můj obdiv. Sám jsem osobou se zdravotním postižením, takže moc dobře si uvědomuji, že to s sebou přináší mnoho starostí, ale na druhou stranu také potěšení, které vám vaše děti věnují například svým úsměvem. Někdy je to pro rodinu ohromný šok, když se něco takového stane, myslím tím, když se narodí děťátko, kterému bylo do vínku dáno nějaké zdravotní postižení nebo když má rodina zdravého člena a tomu se pak stane nějaká vážná nehoda a on tak postižení získá. Přesto nikdy neztrácejte naději a nebojte se využívat sociálních služeb, které jsou osobám se ZP určeny, nebojte se také využít veškerých dávek státní sociální podpory a dávek sociální péče, případně jiných příspěvků, které se k těmto osobám vztahují. Hezký den přeje Ondra - sociální pracovník :-)
Odpovědět To se mi líbí0
Very 30. 8. 2009 20:44
Ahoj. Pracovala jsem před porodem u postižených, a tak vím, co to všechno obnáší. A máš můj obdiv, že máš holčičku doma, a k tomu bude další miminko. Moc držím palce, ať se máte dobře, další miminko ať je zdravé, a obě dítka ať dělají jenom radost.
Odpovědět To se mi líbí0


Registrace

Pojďte s námi diskutovat, posílat otázky do poradny, nabízet a kupovat dětské zboží v bazárku.

Díky jednoduché registraci máte ke všemu okamžitý přístup.

Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv do vaší e-mailové schránky.

 

Předplatné

Aktuální číslo časopisu