Maminka.czPoradny

Pěstounská péče

V této poradně již nelze pokládat další otázky.
Zpět na hlavní stránku poradny

Ptejte se Jaroslavy Málikové na vše, co vás zajímá o pěstounské péči. Jaroslava Máliková je zakladatelka a předsedkyně organizace Rozum a cit a rovněž člen Asociace Dítě a Rodina.

malikova.jpg
Radka
Dobrý den, měla bych zájem o přechodné pěstounství. Jsem však v insolvenci. V říjnu mi končí. Ovlivní to mou žádost? Děkuji za odpověď
Jaroslava Máliková

Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz.


Ve spolupráci s kolegyní, která se specializuje na sociálně-právní poradenství jsem vypátrala tuto odpověď.


Prověřování a posuzování, zda je osoba vhodná stát se pěstounem na přechodnou dobu je velmi komplexní, ale také individuální. Všechny aspekty se posuzují především s ohledem na  potřeby dětí, které se ocitají v krizových situacích, a je nutné pro ně hledat přechodné zázemí. Jedná se často o děti, které prožily těžké ztráty, raná traumata, apod. a potřebují především stabilní, klidné, láskyplné a přijímající prostředí.


Zmíněná stabilita potenciálních pěstounských rodin se posuzuje i vzhledem k jejich socioekonomickému zabezpečení. Na webových stránkách MPSV je zveřejněn dokument „Informace o postupech spojených s umisťováním dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu“, jehož součástí je i vymezení kritérií výběru pěstounů pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. V bodě „Životní zabezpečení a bydlení“ (str. 3) je přímo napsáno – „Socioekonomická úroveň rodiny je stabilní, výchozí aktuální situace žadatele/žadatelů o PPPD je bez vážných problémů (bez nařízené exekuce či výrazného zadlužení), které by mohly vlastní výkon PPPD znesnadnit či vážně oslabit.“


Doporučuji Vám tedy zvážit Vaši nynější socioekonomickou stabilitu, a pokud se domníváte, že Vaše situace bude od října příznivá, můžete nechat posoudit svou situaci příslušnými úřady.


Přeji vše dobré.jm


Alena
Dobrý den, je zájemce o pěstounskou péči limitován věkem ? Je mi 59 let , stále pracuji,jsem původním povoláním dětská sestra / nyní již v oboru nepracuji/. Vychovala jsem 3 děti , které již mají své rodiny. Žiji sama ve svém domě s velkou zahradou na vesnici .
Jaroslava Máliková

Dobrý den. Děkuji za Váš zájem. Mohu Vám podat pouze obecnou odpověď. Vše se pak řeší podle individuálních předpokladů zájemce o pěstounskou péči. Věk hraje roli, ale ne tu zásadní.


U dlouhodobých pěstounů je doporučováno, aby jejich věk přibližně odpovídal obvyklému věku rodičů. Zákon věk pěstounů konkrétně neupravuje. Při rozhodování o svěření dítěte do péče pěstouna odborníci posuzují individuálně každou situaci tak, aby byl zohledněn nejlepší zájem dítěte. Zejména v dlouhodobé pěstounské péči je vhodné, aby věkový rozdíl mezi dítětem a pěstounem byl přiměřený – tedy ne příliš malý, ani příliš velký věkový rozdíl. To odpovídá přibližně věkovému rozdílu jedné generace.


V pěstounské péči na přechodnou dobu je rozhodující především dostatek dovedností, zkušeností a sil pěstouna na péči o konkrétní dítě. jm


Markéta
Dobrý den. Jaká je první adresa, kam zajít, pokud bychom měli zájem stát se pěstouny? Předem děkuji za odpověď.
Jaroslava Máliková

Dobrý den. Nejlepší je se zkontaktovat s pracovníkem z Orgánu sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD), který sídlí na každém obecním úřadě obce s rozšířenou působností (spádově dle Vašeho bydliště) a domluvit si s ním schůzku. Pracovník Vám poskytne veškeré informace, které budete v počátku potřebovat. Navíc bude mít i přehled o požadavcích, které se mohou v jednotlivých krajích lišit. Vysvětlí Vám celý proces od podání žádosti, přes přípravu až po přijetí dítěte a předá Vám potřebné formuláře.


Můžete se obrátit i na některou z Poraden pro náhradní rodinnou péči, kde Vám podají podrobnější informace, předají zkušenosti z praxe a s postupem Vás seznámí.


Děkuji za dotaz. jm


Jirka
Dobrý den,

Dočetl jsem se, že je pěstoun povinen podporovat styk dítěte s jeho původní rodinou a osobami mu blízkými. Jak je to ovšem v případě, že původní rodina o kontakt s dítětem nejeví zájem? Nebo je prokázáno, že v původní rodině docházelo ke zneužívání dítěte a dítě samo nemá zájem kontakt s původní rodinou udržovat.

Děkuji
Jaroslava Máliková

Dobrý den.


Toto je jedno z nejcitlivějších témat, která se v náhradních rodinách řeší. Vhodnost kontaktů s biologickou rodinou je třeba vždy individuálně zvážit a bezpečně nastavit. Tam, kde kontakty dobře probíhají, je to pro děti přínosné. Děti jsou v kontaktu s realitou a mají možnost poznat své kořeny, což jim může pomoci v rozvoji jejich identity. Někdy se využívá tzv. asistovaného kontaktu, který probíhá v neutrálním prostředí a za přítomnosti sociální pracovnice nebo jiných odborných pracovníků.


V případě, že o kontakty biologická rodina nejeví zájem nebo nejsou z psychologického hlediska vhodné, zůstává přesto toto téma v náhradní rodině jako významné. Každý člověk by měl znát svoje kořeny, na to mají právo i děti, které nevyrůstají ve své biologické rodině. Součástí historie dítěte bude vždy identita jak biologické rodiny, tak rodiny náhradní. Taková otevřenost je důležitá i pro blízký a bezpečný vztah pěstouna s dítětem. Pěstouni pomáhají dětem citlivě a adekvátně věku zpracovat jejich minulost. Pomáhá jim v tom např. Kniha života, kterou spolu s dětmi vytvářejí. Děkuji za dotaz. jm


Miluše
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli si můžeme určit při žádosti o pěstounskou péči, jak staré dítě bychom chtěli, například že preferujeme mladší než školní věk?

Děkuji za odpověď.
Jaroslava Máliková

Dobrý den.


Během individuálního pohovoru se zájemci o pěstounství sociální pracovník zjišťuje i jejich představy o dítěti - jakého by mělo být věku, pohlaví, zda jsou schopni přijmout dítě se zdravotními obtížemi, jiného etnika apod. Dále se s tímto tématem pracuje během příprav na pěstounství.


Pro úspěšnou adaptaci dítěte v rodině a jeho další harmonický vývoj je důležité, jak jsou pěstouni připraveni je přijmout, v jakém prostředí bude vyrůstat, jaká bude atmosféra v rodině. Proto i rozhodnutí, zda pěstouni přijmou dítě, pro které byli vybráni jako vhodní rodiče, je samozřejmě na nich. Děkuji za dotaz. jm


Jitka
Dobrý den, měli bychom zájem stát se pěstouny, ale máme tři malé vlastní děti. Není nějaké omezení, kolik dětí mohou mít žadatelé o pěstounskou péči?
Děkuji.
Jaroslava Máliková

Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. Neexistuje právní norma upravující počet vlastních dětí zájemců o náhradní rodičovství. Během individuálního vyhodnocení a během příprav na pěstounství se samozřejmě hledí i na potřeby biologických dětí v rodině. Zda jsou dostatečně zralé na přijetí pěstounského sourozence, a jak staré by mělo být přijímané dítě vzhledem k věku dětí vlastních.


Děti přicházející do náhradní rodiny nezažily v raném věku či pozdějším období naplnění všech svých potřeb. Pěstouni tedy mají před sebou obtížný úkol – najít cestu k dítěti či mladému člověku, porozumět jeho chování a prožívání, nabídnout mu místo ve své rodině, pevný a bezpečný vztah. Právě takové prostředí je pro dítě či mladého člověka léčivé. A je třeba, aby na tento úkol byla připravena celá rodina – rodiče i děti.


Váš zájem stát se náhradními rodiči je moc cenný, protože nedostatek pěstounů je velkým problémem systému péče o ohrožené děti v ČR. Přeji vše dobré. jm


Registrace

Pojďte s námi diskutovat, posílat otázky do poradny, nabízet a kupovat dětské zboží v bazárku.

Díky jednoduché registraci máte ke všemu okamžitý přístup.

Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv do vaší e-mailové schránky.

 

Předplatné

Aktuální číslo časopisu