Maminka.czPoradny

Střídavá péče a vše, co chcete vědět

V této poradně již nelze pokládat další otázky. Diskuze byla ukončena.
Zpět na hlavní stránku poradny

Rozvod není nic příjemného pro dospělé. Tím méně pro děti, sotva chápou, proč se rodiče rozchází a proč by si nyní měly vybrat u koho budou nyní bydlet a s kým se budou vídat jen občas.

Určitým řešením (ale ne pro každého), může být střídavá péče. Tedy uspořádání, kdy se oba rozcházející se rodiče starají o děti stejnou měrou.

U rozvodových soudů je toto řešení nyní celkem oblíbené. Avšak psychologové i pedagogové upozorňují na jistá úskalí a varují před jeho plošnou aplikací u všech rozvádějících se párů.

Kdy je vhodná střídavá péče? Kdy ji nelze aplikovat? Co dělat v případě, kdy jeden rodič střídavou péči chce a druhý ne? A jak se v tomto uspořádání řeší spory? Nejen na tyto otázky bude celý tento týden v naší poradně odpovídat JUDr. Kateřina Preiningerová.

preiningerova.jpg

Kateřina Preiningerová působí od roku 2001 v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. a v současnosti vede její Tým rodinného práva. Od roku 2003 je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a všeobecně uznávanou odbornicí na oblast rodinného práva.

Aleš Hodina

Máte za to, že nekomunikace mezi rodiči je důvodem pro to, aby dítě přišlo o péči jednoho z rodičů?Kateřina Preiningerová

Dobrý den,


mezi rodiči, jako bývalými partnery, se mohlo odehrát cokoliv a může trvat dlouhou dobu, než se s tím jeden z nich (či oba) vyrovnají. Nicméně stále zůstávají rodiči svého dítěte a určitý stupeň komunikace prostě nutný je. V opačném případě je to skutečně hlavně jejich dítě, které tím trpí. Jak jsem již uvedla v některé z předešlých odpovědí, tak překážkou střídavé péče není ani skutečnost, že rodiče spolu nekomunikují. To by neměl být důvod, proč by dítě nemohlo být svěřeno do jejich střídavé péče, jestliže se jinak zdá jako vhodné řešení v daném případě (názor Ústavního soudu). V takovém případě by soud neměl střídavou péči rovnou zavrhnout, ale měl by se nejdříve snažit o to, aby se komunikace mezi rodiči zlepšila. Soud může rodičům nařídit např. schůzku s mediátorem, nějakou formu terapie či sezení s psychologem, atd. Soud tedy řízení přeruší a v mezidobí probíhá některá uvedená forma terapie. Po jejím skončení soud vyhodnotí, jestli ke zlepšení komunikace došlo, nebo jestli tento pokus nebyl úspěšný a rodiče spolu pořád nejsou schopni komunikovat. Při dalším rozhodování soud přihlédne k tomu, který rodič komunikaci "brzdí", neboť (a teď velmi zjednodušuji a zobecňuji) soud obecně považuje za schopnějšího rodiče toho z nich, který se dokáže nad vzájemné neshody povznést a s druhým rodičem se komunikovat snaží.


S pozdravem,


JUDr. Kateřina Preiningerová


Trapez24
Vážená paní doktorko,
píšete "U rozvodových soudů je toto řešení nyní celkem oblíbené." Můžete to nějak kvantifikovat?
Mně se totiž nezdá, že by SP byla u soudů příliš oblíbená. Mám spíše opačnou zkušenost.
Možná soudy ochotně rozhodují ve prospěch SP, když se jedná o pouhé potvrzení dohody o SP obou rodičů. Mám ale za to, že je velmi vzácné, aby soud rozhodl ve prospěch SP proti vůli matky.
Podporou pro moje tvrzení je to, že se za posledních 20 let, kdy naše legislativa SP umožňuje se podíl SP zvedá opravdu velmi velmi pomalu (od 4 % k dnešním cca 9 %).
Děkuji předem za Vaši odpověď.
Kateřina Preiningerová

Dobrý den,


úplně vzácné to již není a ta tendence je opravdu vzrůstající. Přispívá k tomu i postoj Ústavního soudu v uplynulých 2 letech. Podle Ústavního soudu je nutné při rozhodování vycházet z předpokladu, že střídavá péče je v nejlepším zájmu dítěte a jakákoliv jiná forma by měla mít své odůvodnění (zdravotní či psychický stav dítěte,…). Můžeme s tímto názorem ústavních soudců souhlasit nebo nesouhlasit, nicméně je to pádný argument pro rodiče bojující o střídavou péči a vodítkem pro okresní/obvodní soudy při jejich rozhodování. Zdůrazňuji, že jakkoliv se názor ústavních soudců kloní ke střídavé péči, je vždy nutno v každém řízení vycházet ze specifik daného případu - rodiny.


Lea
Dobrý den, s manželem se po 10.letech rozcházíme a i když ještě nejsme rozvedení tak já již bydlím v pronajatém bytě kde platím nájemné a manžel zůstal v bytě který máme v SJM. Máme 11.letou dceru a 8.letého syna. Manžel trval na střídavé péči (týden/týden) tak to takhle už půl roku praktikujeme i když to nemáme nijak soudně určené. Školu děti měnit nemusí. Dcera to snáší dobře, syn trošku hůř. V novém bydlišti nemá žádné kamarády a raději je u otce, protože je tam zvyklý a navíc si manžel začal děti hrozně ,,kupovat,, Nikdy jsme nebyli třeba na dovolené a ted když má děti u sebe tak s nimi jezdí na jeden výlet za druhým, koupí jim vše na co si ukážou atd. Takže syn je raději tam protože ví že z toho něco jak se říká vytěží. Já jelikož pracuji jako osvč a platím nájemné za pronajatý byt si moc jak se říká vystakovat nemůžu. Manžel má navíc na obě děti v práci např. úlevu na dani. Obědy ze školní jídelny jdou z mého účtu. V létě máme s manželem výplaty téměř srovnatelné, ale když příjde zima tak já vydělám sotva na nájem. Výživné si navzájem nepltíme. Myslíte že kdyby při rozvodu manžel žádal do svěření dětí do své péče tak by uspěl? Vím že kdyby se ted někdo syna zeptal s kým chce být tak by řekl s tátou, protože já mu to co táta dopřát z fin.důvodu nemůžu. Když děti onemocní atd tak manželovi pomůže tchýně. Já jsem na vše sama a navíc pracuji jako osvč, takže bujuji jak se dá ale o své děti bych teda přijít nechtěla. Moc děkuji za odpověď. Lea
Kateřina Preiningerová

Dobrý den,


rozhodnutí soudu nelze dopředu téměř nikdy předvídat, neboť soud rozhoduje až po provedeném dokazování, během kterého zjišťuje, jaké mají rodiče výchovné schopnosti a možnosti, jak o děti pečovali doposud, jaký je postoj dětí, atd. Soud má povinnost názor dětí zjistit (např. pohovorem se sociálním pracovníkem ve škole, na schůzce s dětským psychologem, atd.) a pak k takto zjištěnému názoru přihlédnout. Musí však také vyhodnotit, nakolik se jedná o skutečný názor dítěte (neovlivněný tím, co slyší od druhého rodiče, přihlédne k vyspělosti dítěte, atd.) Mohu Vás uklidnit, že dost často se dítě vyjádří v tom smyslu, že má rádo oba rodiče a že chce trávit čas s oběma z nich, a příliš přitom nezohledňuje to, na jak drahé výlety s rodiči jezdí, či jaké dárky od nich dostává. To, že syn má u otce více kamarádů z minulosti je sice pochopitelné, ale nová přátelství si určitě vybuduje i u Vás.


Přeji hodně štěstí.


JUDr. Kateřina Preiningerová


Alena
Dobrý den,
aktuálně téma rozvodu řešíme. Pracuji na směny na částečný úvazek kvůli dětem. Občas mám i noční,a tak by mi střídavá péče z časových důvodů vyhovovala.Manžel by o ni také stál ale já se bojím, aby to našim dětem spíše neublížilo. Starší dcera končí první třídu, má poruchou pozornosti. Mladší dcerce jsou čtyři roky a začíná se též projevovat hyperaktivně. Manžel bohužel nerespektuje jejich limity a výchovný systém,který nám hodně pomohl. Téměř vše je na mě. Doporučila byste střídanou péči?
Děkuji za názor
Alena
Kateřina Preiningerová

Dobrý den,


jak je uvedeno již v úvodním článku, tak střídavá péče skutečně nevyhovuje všem dětem. Někdy je obzvláště těžké situaci posoudit a předem lze jen těžko předvídat, jak na ni bude dítě reagovat. Poměrně často se stává, že rodiče střídavou péči fakticky praktikují již před tím, než o ní rozhodne soud (od rozchodu rodičů do vynesení rozsudku uběhne minimálně několik měsíců, během kterých je nutné péči o děti nějak řešit). Na základě zkušeností mohou rodiče posléze sami vyhodnotit, zda je pro děti vhodná. Soud velmi často stanoví znalce, který po schůzce a rozhovoru s rodiči a dítětem vyhodnotí, zda by pro konkrétní dítě byla střídavá péče dobrým řešením či nikoliv (posuzuje povahu dítěte, jeho pocity a postoj k oběma rodičům, úroveň komunikace mezi rodiči, jejich výchovné metody, atd.).


Pro dobré fungování střídavé péče je podle mého názoru důležité, aby se rodiče shodli na zásadních věcech ohledně výchovy a výchovného režimu. Jinak je rozdílný přístup rodičů pro dítě opravdu matoucí a příliš stresující. Mezi další skutečnosti, které je nutné zvážit, patří také to, jak daleko od sebe oba rodiče bydlí, jak spolu umí komunikovat, vycházet si vstříc, jaký má dítě vztah k případným novým partnerům rodičů, atd.


Přeji hodně zdaru.


JUDr. Kateřina Preiningerová


inula
Dobry den,prosim chtela bych požadat o snižení výživného z důvodu nové vyživovaci povinnosti ale hlavne že budu jen na rodičovském přispěvku .A vás se chci zeptat jestli mam nějakou šanci děkuji za odpověď
Kateřina Preiningerová

Dobrý den,


ani nová vyživovací povinnost nemusí být vždy důvodem pro snížení výživného. Soud posuzuje, jak se změnily Vaše příjmy a výdaje a jakou částku jste objektivně schopna nově platit. Přitom však přihlédne i k tomu, jak se změnily potřeby staršího dítěte (které mohly např. s nástupem do školy vzrůst). K tomu, abych posoudila Vaše šance v případném soudním řízení, nemám dostatečné množství podkladů, vždy záleží na konkrétních okolnostech, jež jsem naznačila v předchozích dvou větách.


S pozdravem,


JUDr. Kateřina Preiningerová


Markét
Dobrý den,

chtěla bych se optat, když s otcem od narození dítěte nejsme. A otec se teď rozhodl se synem 4měsíce nevídat, jaké bude mít práva pokud si za pár let uvědomí, že by chtěl syna vídat? Mám obavy s toho, že syn ho prakticky nebude znát. Snažila jsem se s ním promluvit hlavně kvůli synovi, ale odmítá semnou jakkoliv komunikovat. Alimenty posílá, ale o syna nemá žádný zájem a tvrdí mi, že to pro něj bude lepší.
Kateřina Preiningerová

Dobrý den,


předpokládám, že Váš bývalý partner je uveden jako otec v rodném listě dítěte. To, že rodič dlouhou dobu o dítě neprojevuje žádný zájem a po několika letech svůj přístup změní (z různých důvodů – např. úmrtí vlastních rodičů, nebo najednou zjistí, že dítě v určitém věku je vlastně “fajn parťák”, nebo rodič sám prostě určitým způsobem "dospěje"), není až tak výjimečná situace. Nicméně rodičem zůstává, i když se o dítě dlouhé roky vůbec nezajímal, a má v podstatě stejná rodičovská práva jako Vy. Tedy nelze vyloučit, že otec kdykoliv v budoucnu svůj přístup přehodnotí a bude se chtít se synem alespoň občas stýkat. Soud v takovém případě obecně změnu v přístupu rodiče vítá, i když samozřejmě vždy záleží na konkrétních okolnostech. Zásadně je však v zájmu dítěte, aby mělo blízký vztah k oběma rodičům, neboť oba mají v životě dítěte nezastupitelnou úlohu.


Také musíte počítat s tím, že k některým rozhodnutím možná budete potřebovat otcův souhlas (např. se zápisem do školky, školy, s vážnějším zdravotním zákrokem, atd. – záleží na okolnostech).


S přáním pěkného dne,


JUDr. Kateřina Preiningerová


Ivami
Když si rodiče nerozumí, prostě jeden z nich usiluje o tu střídavku jen proto ,aby neplatil alimenty. Dítě 3 roky, od dvou let ve střídavce ,před střídavkou otec bránil dva měsíce kontakt k dítěti, na matku podal nesmyslná TO za údajné týrání - např. odnaučování od plen, neházení jídlem a věcmi, pravidelný režim. Dceru podrobil nadbytečným nepříjemným lékařským vyšetřením - gynekologie, odběr krve a moče, dokonce i hospitalizaci na přání otce. TO bylo samozřejmě odloženo. Znalecký posudek byl jednoznačně ve prospěch matky,otec se odvolal a další znalečák se také přiklonil na stranu matky ,stejně jako ospod. Střídavka malé jednoznačně nevyhovuje a neurotizuje jí. Od otce ani žádné zážitky nemá . Nyní pro vzdálenost 50 km by měla mít dvě školky, později i dvě školy. Co poradíte ? Pro malou by byl ideální matky návrh, být u matky, která se jí věnuje a hodně naučí a k otci dle dohody když bude mít čas a náladu. Nyní věc v odvolání u krajského soudu. V květnu byla malá vyšetřena u psycholožky a také doporučila matku. Co by bylo ještě dobré provést, aby odvolací soud přesvědčil v zájmu malé? Otci bylo nyní vyměřeno výživné 500 Kč, ale ani to neplatí. Matka by klidně dceru uživila sama pokud by měla s dcerou zaručený klid. Jak dlouho běžně trvá do rozhodnutí od přijetí odvolání u KS ?
Kateřina Preiningerová

Dobrý den,


na dotaz ohledně délky řízení u krajského soudu Vám nemohu odpovědět – záleží na konkrétním KS a jeho pracovní vytíženosti. Nikdy není na škodu soud zlehka a zdvořile "popohnat", např. požádat o nařízení ústního jednání v co nejbližším termínu. 


Pokud znalecký posudek i názor OSPODu vyznívá spíše ve prospěch matky, pak i - vzhledem k otcovu chování v minulosti - má matka dobré procesní postavení. Je dobré soud informovat i o tom, že otec neplatí výživné. Někdy je dobré doložit i názory jiných odborníků – např. praktické lékařky dítěte, učitelky ze školky, atd. Nicméně soud obvykle dává největší váhu znaleckému posudku, takže pokud tento uvádí, že střídavá péče dceři neprospívá, a že by byla vhodnější výlučná péče matky, tak máte v ruce pádný argument.


Přeji hodně štěstí u odvolacího soudu!


JUDr. Kateřina Preiningerová


Ivami
Jaké má pravomoci a povinosti ospod při střídavce ?
Kateřina Preiningerová

Dobrý den,


v souvislosti se střídavou péčí zákon nedává OSPODu žádné zvláštní pravomoci, ani mu neukládá nějaké specifické povinnosti. OSPOD má obecně za cíl ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte. V případě, kdy má podezření, že práva či zájmy dítěte jsou ohroženy nebo porušovány, může přistoupit k různým opatřením. Zpravidla se nejprve snaží věc řešit ve spolupráci s rodiči – domluvou, upozorněním, návrhem na vyhledání odborné pomoci psychologa či mediátora, atd. V soudních řízeních (např. právě v řízení o úpravě poměrů k dítěti, ve kterém se rozhoduje i o střídavé péči) zastupuje dítě a hájí v řízení jeho zájmy. Soud může OSPOD pověřit tím, aby zjistil poměry v rodině (např. návštěvou obydlí), nebo názor dítěte (např. pohovorem ve škole). Blíže k tomu zákon č. 359/1999 sb. o sociálně-právní ochraně dětí, který je dostupný i na internetu.


Přeji pěkný den!


JUDr. Kateřina Preiningerová


Lenka
Dobrý den jsem zastánce střídavé péče ale jak píšete určitě se nehodí pro každého. Střídavou péči jsme porvozovali 3 roky nebylo to vždy jednoduché když jeden z rodiču nechce komunikovat? Má otazka zní jak mít střídavou péči a zároveň donutit druhého rodiče který nechce i když mu vyhovuje?
Kateřina Preiningerová

Dobrý den,


nejsem si zcela jistá, zda jsem dobře porozuměla Vašemu dotazu. Skutečnost, že jeden z rodičů střídavou péči nechce (předpokládám, že chce o dítě pečovat v rámci své výlučné péče), nebrání tomu, aby ji soud nařídil. Jestliže na základě všech okolností (výchovné předpoklady obou rodičů, vzdálenost jejich bydliště, povaha a přání dítěte, …) vyplývá, že střídavá péče je pro dítě nejvhodnější formou péče, pak ji soud může nařídit i přes to, že s ní jeden rodič nesouhlasí. Jestliže rodiče spolu nedokážou nebo nechtějí komunikovat, tak by se soud měl snažit rodiče vést k tomu, aby se jejich komunikace zlepšila. Může jim nařídit rodinnou terapii za účasti mediátora, psychologickou poradnu, atd. To je samozřejmě ideální postup, ale někdy soudy touto "usmiřovací" fázi nechtějí procházet a buď nařídí střídavou péči i přes neshody rodičů, nebo zvolí výlučnou péči jednoho rodiče a druhému rodiči upraví široce styk s dítětem. Záleží opravu na konkrétních okolnostech každé rodiny i přístupu a zkušenostech soudce.


Ať se Vám daří!


JUDr. Kateřina Preiningerová


Ivami
Může jeden z rodičů při střídavé péči na větší vzdálenost 50 km změnit obvodní dětskou lékařku ? Například proto, že se jí dítě bojí a odmítá komunikovat, jen brečí i při preventivní prohlídce ? Aktuálně nemohla být provedena tříletá preventivní prohlídka, protože pro pláč dr.nemohla dítěti zkontrolovat sluch,zrak i řeč. Dětská psycholožka ale dovedla s malou navázat kontakt. Nyní hrozí,že pokud se další prohlídka zraku, sluchu a řeči nepovede, tak bude malá dále stresována dalšími návštěvami lékařů. Může pomoci OSPOD ?
Kateřina Preiningerová

Dobrý den,


veškerá důležitá rozhodnutí ohledně dítěte by měla být výsledkem dohody obou rodičů. Změna obvodní dětské lékařky takovou důležitou záležitostí je. Pakliže se rodiče nejsou schopni dohodnout, může o této věci rozhodnout soud. Na návrh jednoho rodiče soud svým rozsudkem nahradí souhlas druhého rodiče s danou záležitostí. Můžete samozřejmě předtím zkusit i pomoc OSPODU, který by mohl s druhým rodičem situaci probrat a snažit se o dohodu mezi rodiči bez nutnosti soudního řízení.


Hodně zdaru a co nejméně návštěv u lékařky!


JUDr. Kateřina Preiningerová


Aneta
Dobrý den, mám 2. roční dceru a s jejím tatínkem jsme od sebe rok. Mezitím nám soud nebo spíše otci dítěte udělil jen alimenty. Dceru vídá pravidelně 1x týdně od rána do večera. Tomu, ale nestačí a chtěl by ji i přes celý víkend, tudíž přes noc a to se mi moc nelíbí, jelikož je zvyklá být doma a jinde moc spokojeně nespí a zdá se mi na to ještě malá. A další věc je ta, že ji chce do střídavé péče. My bydlíme v Praze a otec dítěte za Prahou a dcera do školky nastupuje za rok na našem bydlišti. Je možné, že mu povolí střídavou péči?
Kateřina Preiningerová

Dobrý den,


možné to samozřejmě je. Neznám všechny souvislosti, nicméně i takto malé dítě soudy mohou svěřit do střídavé péče obou rodičů, pakliže soud v rámci dokazování (zjišťuje bytové podmínky rodičů, názor odboru sociální péče, často nařídí vyhotovení znaleckého posudku z oboru psychologie, …) dojde k závěru, že oba rodiče mají stejné předpoklady pro výchovu a péči o dítě a dítě je má oba rádo. Další možností je zkusit navrhnout Vaši výlučnou péči s tím, že otec bude mít široce upravený styk – např. každý druhý víkend a každý týden od úterý ráno do středy večer.


Hodně štěstí!


JUDr. Kateřina Preiningerová


Jana
Dobrý den paní doktorko, ráda bych se informovala na náš případ. Chtěla bych vás poprosit, abyste nezveřejňovali adresu mého e-mailu.Jsme před rozvodem, od manžela jsem se odstěhovala s 2,5 letým synem.Našla jsem si pronájem v městě ze kterého pocházím, manžel bydlí stále v našem původním domě cca 80 km daleko.Důvody, které mě vedly k rozvodu jsou duševní útoky na moji osobu,půjčky od bankovních ústavů,ale i od pochybných firem,gamblerství,sázky,alkoholismus,lži.Manžel,jak jsem již dopředu tušila se mi chce mstít na synovi,když už teď nemá jinou možnost a chce jej do střídavky.Argumentů proč ne,mám dost,ale nevím,zda budou stačit.Kontakt se synem mu nezamezuji,stačí mu 1-2x do týdne,přes noc jej zatím nechce,ale chce žádat o střídavou péči,můžete mi poradit jak tomu zabránit ? Platím nájem,takže nemám na to,abych si vzala právníka,takže si to u soudu budu muset vybojovat sama.Vím,že teď je to ze strany manžela jen šprajc,aby se mi pomstil,ale není schopný vychovávat soustavně dítě.Dokonce má zajištěnou soukromou školku,aby střídavou péči získal.Děkuji za odpověď.
Kateřina Preiningerová

Dobrý den,


neznám samozřejmě všechny souvislosti, ale soud (respektive odbor sociální péče – OSPOD) bude zkoumat, jaké máte oba dva podmínky pro výchovu a péči o dítě. Jak sama píšete, tak argumentů "proč střídavku ne" máte dost. Velmi často soud nařídí vyhotovení znaleckého posudku dítěte i rodičů, kdy znalec z oboru psychologie zkoumá, jaké mají oba rodiče předpoklady pro výchovu dítěte a jaký k nim má dítě vztah. Pokud se Váš manžel opravdu potýká s problémy, které uvádíte, pak to jeho situaci dost ztěžuje a soud situaci zohlední při posuzování jeho výchovných předpokladů.


Hodně štěstí!


JUDr. Kateřina Preiningerová


Lenka
Dobrý den,

Partner se se mnou rozchází. Máme spolu ročního chlapečka. On by rád střídavou výchovu, já jsem proti. V tomhle věku přeci ještě dítě potřebuje svou matku a nemůže žít každou chvíli jinde. Co myslíte?
Kateřina Preiningerová

Dobrý den,


i když rozumím Vašim obavám, tak ani takto nízký věk dítěte není překážkou střídavé péče. Závisí samozřejmě na mnoha okolnostech – jak jste oba o dítě pečovali dosud, zda je dítě stále kojené, zda by otci pracovní doba dovolila soustavně o dítě pečovat v době, kdy jej bude mít v péči on, jaké máte oba bytové podmínky pro dítě, atd. Musím však říci, že u takto malých dětí je střídavá péče spíše výjimečnou záležitostí.


Hodně štěstí!


JUDr. Kateřina Preiningerová


Iva
Dobrý den, ráda bych se zeptala na pár věcí co souvisí s danou tématikou.
S bývalým přítelem máme 4 letou dceru. Od loňského roku máme střídavou péči, týden já a týden on. Bydlíme ve stejném městě, takže malá navštěvuje stejnou školku a nemá cotýden nějakou změnu. Vše probíhá relativně v pořádku, pár věcí jsme si ujasnili na mediaci kteroujsme prošli. Nicměné se mi zdá, že poslední dobou jeto hodně divoké, protože bývalý partner má problém,že dcera jednou spala u rodičů mého nového přítele se kterým žiju a příjde mi to z jeho strany docela nefér a taky je velmi nepříjemný, když s malou mluví a já u toho jsem, tak siobčas nebere servítky a je docela nepřjemný na mě a to hlavně přede mnou. Nevím jak to vyřešit, mám strach, že kdyby to šlo, tak já neuspěju a bude mít dceru výhradně jen on a já budu v pozici, že si jibudu brávat občas na víkend. Poradíte co mám dělat? On se o ní stará dobře, já taky..ae toto je prostě hrozná situace.
Děkuji.
Kateřina Preiningerová

Dobrý den,


Pokud střídavá péče jinak probíhá bez problému a vyhovuje hlavně dceři, pak soud obecně nemá důvod ji měnit. Komunikace rodičů je pro její úspěšné fungování důležitá, nicméně nikoliv rozhodující (k tomu viz odpověď na jiný dotaz). Pokud byste podala návrh na soud s tím, že chcete dceru do své výlučné péče, musela byste tvrdit, že došlo k nějaké zásadní změně a že by tedy soud měl nově rozhodnout o péči o dítě. To, že byste v důsledku takového návrhu o dcerku "přišla" a soud by ji svěřil do výlučné péče otce, je nepravděpodobné. Spíše by soud konstatoval, že za uplynulý rok od posledního rozhodování nedošlo k žádné změně a že tudíž není důvod pro nové rozhodnutí – zvlášť pokud jinak střídavá péče funguje. Nicméně chápu, že Vás otcovo chování trápí. Pokud bude přetrvávat, nebo se bude zhoršovat, pak je možné dojít na OSPOD, situaci jim vysvětlit a požádat je o součinnost – např. aby s otcem situaci probrali, poučili jej nebo se pokusili najít nějaké jiné řešení. 


Ať se situace brzy zlepší!


JUDr. Kateřina Preiningerová